Hộp cha, mẹ học sinhđầu năm

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HT
Người gửi: Nguyễn Văn Tâm
Ngày gửi: 10h:29' 19-08-2013
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
PGD&ĐT H.CÙ LAO DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS AN THẠNH TÂY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …../HD-GVCN An Thạnh Tây, ngày 16 tháng 8 năm 2013

Kính gửi: -PHT, CTCĐ trường THCS An Thạnh Tây
-Giáo viên chủ nhiệm trường THCS An Thạnh Tây
Để đại hội Ban đại diện cha, mẹ học sinh đầu năm học 2013-2014 thống nhất nội dung và đạt kết quả cao. Hiệu trưởng trường THCS An Thạnh Tây hướng dẫn công tác chuẩn bị và thực hiện nội dung Đại hội cha mẹ học sinh các lớp như sau:
1/ Những điều giáo viên chủ nhiệm cần nắm:
Theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh thì nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp gồm:
a) Phối hợp với GVCN và Ban Đại diện cha, mẹ học sinh của trường nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết của cuộc họp đầu năm học, thực hiện các hoạt động giáo dục trong từng thời gian do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề ra;     
b) Phối hợp với GVCN hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;
c) Phối hợp với GVCN tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;
d) Phối hợp với GVCN giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện;
đ) Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học là hình thức phối hợp tích cực do nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức nhằm tổng kết công tác phối hợp trong quá trình năm học trước và đề ra những nhiệm vụ, biện pháp cơ bản, chương trình hành động trong năm học mới.
Bảo đảm cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Chuẩn bị tư tưởng cho học sinh để các em mời được cha mẹ tới dự. Ghi và gửi giấy mời họp kịp thời, không quá trễ; nội dung giấy mời họp do nhà trường thống nhất, giấy mời họp nên có nội dung chính của cuộc họp. Chuẩn bị cho cuộc họp có nội dung phong phú, thiết thực, hấp dẫn và tiến hành khéo léo; nếu nội dung họp không thiết thực, đáp ứng nhu cầu cha mẹ học sinh thì số người dự họp sẽ ít. Nắm được tình hình lớp, hiểu sâu sắc tập thể học sinh vì đó là tiền đề cho công tác với cha mẹ học sinh có kết quả; chẳng hạn giáo viên chủ nhiệm lớp 7 cần trao đổi với giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp để biết thêm thông tin về lớp mình phụ trách hoặc liên hệ văn phòng mượn hồ sơ năm trước. Ghi các ý kiến đóng góp, các nguyện vọng của cha mẹ học sinh của lớp trong hội nghị để nhà trường tổng hợp xem xét.
Tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh lớp. Hội nghị này do giáo viên chủ nhiệm các lớp triệu tập theo kế hoạch chung của trường. Thành phần gồm tất cả cha hay mẹ học sinh của lớp.
2-Nội dung Đại hội cha, mẹ học sinh các lớp:
1-Thông báo cho cha mẹ học sinh biết tình hình học tập của học sinh đầu năm. Yêu cầu về kiến thức bộ môn mà học sinh cần đạt. Những biện pháp cụ thể của trường như kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém, nhất là các lớp cuối cấp.
2-Mức độ và thời gian thu các khoản phí.
+2a/ -Mức thu và các khoản thu theo tờ trình thu của nhà trường (Riêng học phí nói rỏ vấn đề miễn giảm, hổ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49, công văn 204-PGD và nghị định 74)
+2b/ -Vận động quỹ khen thưởng học sinh
-Vận động đóng tiền điện
3-Thời gian học chính khoá ở trường và thời gian học phụ đạo, học Tin học.
4-Các lần họp cha mẹ học sinh định kỳ trong năm học. Các chủ trương của trường, của lớp như năm học này trường xây dựng, sửa chữa gì, nhờ Hội hỗ trợ việc gì.
5-Nội quy của trường về đồng phục, tác phong, giờ giấc. Quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo về xếp loại đạo đức, văn hoá